لطفا منتظر بمانید . . .
arrow left arrow right

پنهان

ببینید چگونه Nesh می تواند باعث کاهش زمان غیر مولد و افزایش بهره وری از دسترسی به دانش در سازمان شما شود.
نسخه ی نمایشی شما شامل چگونه t استo

  • نش را با منابع داده و برنامه های داده داخلی خود ادغام کنید
  • به داده های عمومی و سازمانی به طور مؤثر دسترسی پیدا کنید
  • گردش کار پتروشیمی را به روشی مکالمه ایجاد کنید
  • سؤالات محور فنی ، مالی ، بازار و استراتژی بپرسید
  • نش را آموزش دهید تا روزانه به س questionsالاتی که می پرسید یا از شما می پرسد پاسخ دهد
  • روندها و الگوهای پنهان را در داده های خود کشف کنید
  • 40-60 دقیقه از روز بازگشت خود را به کارآیی تیم خود افزایش دهید.

خوب ، من برای نسخه ی نمایشی آماده هستم

آنچه با NESH می گیرید

موفقیت آمیز

به زودی با شما در ارتباط خواهیم بود.

درخواست دمو