آموزش دریافت کد پشتیبان

ابتدا برای دریافت کد پشتیبان وارد لینک شوید

مرحله دوم

سپس در قسمت بک آپ کد بر روی نمایان کردن کد کلیک کنید تا کد ها نمایان شوند . در صورتی که از قبل اقدام به ساخت کدها نکرده باشید کلمه تنظیم کدها نمایان میشود که با کلیک بر روی آن کدهای جدید ساخته میشوند

مرحله اول

جیمیل و پسورد خود را وارد کنید

مرحله چهارم

در آخر تمامی کد ها را در فیلد کدهای پشتیبان وارد کنید

مرحله سوم

کد های ساخته شده را یادداشت کنید

منو